معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه
صفحه اصلی > فرم ها > فرم ثبت نام بانک اطلاعاتی طلاب هنرمند (طه) 
  فرم ثبت نام در بانک اطلاعاتی طلاب هنرمند (طه)ا
نام
*   نام خانوادگی
* 
نام پدر
*  شماره شناسنامه
* 
کد ملی
*  محل تولد
 
تاریخ تولد
*  شماره پرونده مرکز مدیریت
* 
تلفن ثابت
  تلفن همراه
* 
میزان تحصیلات حوزوی
  آدرس
 
رشته هنری
  نام استاد/اساتید
 
عناوین کسب شده
  سوابق کاری مرتبط
 
سابقه آموزشی
  مرکز آموزش
 
ایمیل
     
    

مبلغان | دین‌باوران | هنر آسمانی | محصولات | نرم‌افزارها | ماهنامه
روابط عمومی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه

روابط عمومی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیّه