پایگاه اطلاع‌رسانی «معــاونت تبلیــغ و امور فرهنگــی حــوزه‌های علمیــه» | تبلیغ یکی از اصلی‌ترین و مهمترین ابزارهای دین مبین اسلام است که از دیرباز برای پیشبرد و نشر معارف اسلامی توسط مبلغان دین انجام می‌شد. سیره‌ای که از پیامبران، امام و بزرگان دین سینه به سینه منتقل شده و تا عصر حاضر به ما رسیده است. «حضرت امام خامنه‌ای»
برگزیده‌ها
 
صفحه اصلی > اخبار > آرشیو اخبار 


به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی

فرا رسیدن دهه مبارک فجر انقلاب گرامی باد

 

عامل اصلی انقلاب اسلامی ایران، اسلام بود. یكی از كسانی كه بسیار بر روی این عامل تأكید كرده و آن را تنها عامل پیروزی دانسته است، امام خمینی رحمه الله، رهبر كبیر انقلاب اسلامی است.

اگر بخواهیم ماهیت یك انقلاب را شناسایی بكنیم، از راههای زیر می توانیم ارزیابی خود را انجام دهیم:
١. بررسی پیرامون افراد و گروههایی كه بار انقلاب را بر دوش داشتند؛
٢. ریشه یابی و ارزیابی علل و عواملی كه باعث ایجاد و پیشبرد انقلاب می شد؛
٣. مطالعه و بررسی اهدافی كه انقلاب تعقیب می كرد؛
۴. تحلیل نقش رهبری و تاكتیكهای به كار گرفته شده از ناحیه او؛
۵. بررسی شعارهایی كه به انقلاب و نهضت حیات و حركت می بخشید؛
۶. توجه به گستردگی و فراگیر بودن نهضت از آن جهت كه به یك طبقه و قشر خاصی تعلق نداشت یا به عكس وابسته به گروه خاص و قشر مخصوصی بود. 
با توجه به موارد فوق می گوییم: عامل اصلی انقلاب اسلامی ایران، اسلام بود. یكی از كسانی كه بسیار بر روی این عامل تأكید كرده و آن را تنها عامل پیروزی دانسته است، امام خمینی رحمه الله، رهبر كبیر انقلاب اسلامی است. اشاره به چند فراز از سخنان ایشان در این باره خالی از لطف نیست:
«این یك نهضت الهی بود؛ نهضت مثل نهضتهای آنهایی كه به خدا اعتقاد ندارند، یا آنهایی كه نهضتهایشان، نهضتهای جهت مادی بوده است، نبوده است. نهضت ایران نهضتی بود كه خدای تبارك و تعالی در آن نقش داشت و مردم به عنوان جمهوری اسلامی، به عنوان اسلام، به عنوان احكام اسلام در خیابانها ریختند و همه گفتند: ما این رژیم را نمی خواهیم و حكومت عدل اسلامی و جمهوری اسلامی می خواهیم.»
«ملت ما عاشق شهادت بود، با عشق به این شهادت، این نهضت پیش رفت. اگر این عشق و علاقه نبود، ما هرگز در مقابل آن همه قدرت پیروز نمی شدیم. پیروزی ما به خاطر این بود كه همه اسلامی بودیم، همه توجه به دیانت داشتیم.» 
«رمز پیروزی، اتكال به قرآن و شیوه مقدس سعادت است. ملت ما تا با خداست، پیروز است. ملت ما تا پناهگاهش قرآن است، پیروز است. پرچم قرآن تا بر فراز سر ملت ماست، پیروز است.» 
«آن چیزی كه ما را در این نهضت پیش برد، دو مطلب است كه یكی از آن دو، اساس بود و دیگری به واسطه آن اساس تحقق پیدا كرد. آنچه اساس بود، این بود كه مردم به عنوان اسلام و ایمان و عقیده وارد میدان شدند و چون اسلام و ایمان بود، قشرها با هم متحد شدند. چون رمز حقیقی و وحدت جهت و مسیر به وجود آمد، تا اینجا پیش رفتیم و آن مطلبی كه همه محال می دانستند، در ایران تحقق پیدا كرد.» 
براساس این نظریه، انقلاب مردم ایران به رهبری امام خمینی رحمه الله ماهیت اسلامی دارد و تك عاملی است؛ عاملی كه همه علل و عوامل قبلی (سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیكی و...) را یك جا در برداشته و تأمین كننده همه آن جهت هاست؛ زیرا اسلام دین جامع و كاملی است كه برای تأمین سعادت بشر در همه جوانب آن آمده است و نمی توان آن را در یك بُعد منحصر دانست.
شهید مطهری رحمه الله در تحلیل جامعیت اسلام می گوید: «اسلام معنویت محض، آن چنان كه غربیها درباره مذهب می اندیشند، نیست. این حقیقت نه تنها در باره انقلاب فعلی، بلكه در مورد انقلاب صدر اسلام نیز صادق است. انقلاب صدر اسلام در همان حال كه انقلابی مذهبی و اسلامی بود، در همان حال انقلابی سیاسی نیز بود. و در همان حال كه انقلابی معنوی و سیاسی بود، انقلابی اقتصادی و مادی نیز بود؛ یعنی حریت، آزادگی، عدالت، نبودن تبعیضهای اجتماعی و شكافهای طبقاتی در متن تعلیمات اسلامی است. در واقع، هیچ یك از ابعادی كه در بالا به آنها اشاره كردیم، بیرون از اسلام نیستند.
راز موفقیت نهضت ما نیز در این بوده است كه نه تنها به عامل معنویت تكیه داشته، بلكه آن دو عامل دیگر (مادی و سیاسی) را نیز با اسلامی كردن محتوای آنها، در خود قرار داده است. فی المثل، مبارزه برای پر كردن شكافهای طبقاتی، از تعالیم اساسی اسلام محسوب می شود، اما این مبارزه با معنویتی عمیق توأم و همراه است. از سوی دیگر، روح آزادی خواهی و حریت در تمام دستورات اسلامی به چشم می خورد. در تاریخ اسلام با مظاهری رو به رو می شویم كه گویی به قرن هفدهم (دوران انقلاب كبیر فرانسه) و یا قرن بیستم (دوران مكاتب مختلف آزادی خواهی) متعلق است.» 
متفكر شهید استاد مطهری رحمه الله در ریشه یابی انقلاب اسلامی ایران چنین می گوید:
«ریشه این نهضت را در جریانهای نیم قرن اخیر كشور از نظر تصادم آن جریانها با روح اسلامی این جامعه باید جستجو كرد. در نیم قرن اخیر جریانهایی رخ داده كه بر ضد اهداف عالیه اسلامی و در جهت مخالف آرمانهای مصلحان صد ساله اخیر بوده و هست و طبعاً نمی توانست برای همیشه از طرف جامعه ما بدون عكس العمل بماند. آنچه در این نیم قرن در جامعه اسلامی ایران رخ داد، عبارت است از:
- استبداد خشن و وحشی و سلب هر نوع آزادی؛
- نفوذ استعمار نو، یعنی شكل نامرئی و خطرناك استعمار، چه از جنبه سیاسی و چه از جنبه اقتصادی و چه از جنبه فرهنگی؛
- دور نگه داشتن دین از سیاست، بلكه بیرون كردن دین از میدان سیاست؛
- كوشش برای باز گرداندن ایران به جاهلیت قبل از اسلام و احیاء شعارهای مجوسی و میراندن شعارهای اصیل اسلامی (تغییر تاریخ هجری محمدی صلی الله علیه وآله به تاریخ مجوسی یك نمونه آن است) ؛
- قلب و تحریف در میراث گران قدر فرهنگ اسلامی و صادر كردن شناسنامه جعلی برای این فرهنگ به نام فرهنگ موهوم ایرانی (چنان كه می دانیم عناصر خود فروخته ماركسیست به یك توافق با دستگاه حكومت نائل گردیدند و آن تبلیغ جنبه های الحادی و ماتریالیستی و ضد مذهبی ماركسیسم و سكوت از جنبه های سیاسی و اجتماعی آن بود) ؛
- كشتارهای بی رحمانه و ارزش قائل نشدن برای خون مسلمانان ایرانی و همچنین زندانها و شكنجه ها برای متهمان سیاسی؛
- تبعیض و ازدیاد روزافزون شكاف طبقاتی علی رغم اصلاحات ظاهری ادعایی؛
- تسلط عناصر غیر مسلمان بر مسلمانان در دولت و سایر دستگاهها؛
- نقض آشكار قوانین و مقررات اسلامی چه به صورت مستقیم و چه به صورت ترویج و اشاعه فساد در همه زمینه های فرهنگی و اجتماعی؛

- مبارزه با ادبیات فارسی اسلامی كه حافظ و نگهبان روح اسلامی ایران است، به نام مبارزه با واژه های بیگانه؛
- بریدن پیوند از كشورهای اسلامی و پیوند با كشورهای غیر اسلامی و احیاناً ضد اسلامی كه اسرائیل نمونه آن است.
این امور و امثال اینها، در طول نیم قرن وجدان مذهبی جامعه ما را جریحه دار ساخت و به صورت عقده های مستعد انفجار درآورد. از طرف دیگر، جریانهایی در جهان رخ داد كه چهره دروغین تبلیغات سیاسی دنیای لیبرال غربی و دنیای سوسیالیست شرقی را آشكار ساخت و امیدی كه طبقات روشنفكر به این دو قطب بسته بودند، تبدیل به یأس شد. و از جانب سوم، در طول سی و اند سال گذشته، یعنی از شهریور 20 تاكنون (زمان وقوع انقلاب) محققین و گویندگان و نویسندگان اسلامی توفیق یافتند كه تا حدودی چهره زیبا و جذاب اسلام واقعی را به نسل معاصر بنمایانند... و از چنین ریشه هایی بود كه نهضت اسلامی ایران مایه گرفت.»
یكی از نشانه های اصلی بودن عامل اسلام در انقلاب اسلامی این است كه با وجود همه فشارها و مشكلات، آن كبریتی كه آتش به خرمن انقلاب انداخت، مقاله ای بود كه علیه رهبری مذهبی محبوب مردم نوشته شده بود.  بعد از انتشار این مقاله توهین آمیز از سوی حكومت طاغوتی علیه امام امت و چهره شاخص رهبری مذهبی بود كه مردم مسلمان به خشم آمده، یكپارچه به خیابانها ریختند. جریحه دار شدن عواطف اسلامی، عامل اصلی هماهنگ كننده نیروهای مردم بود. برای مردم، ایمان عزیزتر از وطن بود و این از جمله مواردی است كه برای بسیاری از تحلیل گران فهمش دشوار و شاید غیر ممكن باشد.

حسین ملانوری
منبع : ماهنامه مبلغان شماره
٧۵


زمان : يکشنبه ١٩ بهمن ١٣٩٩ / شماره خبر : ٤١١٦٤٧ / بازدید : 2603

توسط : روابط عمومی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

مبلغان | دین‌باوران | هنر آسمانی | محصولات | نرم‌افزارها | ماهنامه
روابط عمومی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه

روابط عمومی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیّه