پایگاه اطلاع‌رسانی «معــاونت تبلیــغ و امور فرهنگــی حــوزه‌های علمیــه» | تبلیغ یکی از اصلی‌ترین و مهمترین ابزارهای دین مبین اسلام است که از دیرباز برای پیشبرد و نشر معارف اسلامی توسط مبلغان دین انجام می‌شد. سیره‌ای که از پیامبران، امام و بزرگان دین سینه به سینه منتقل شده و تا عصر حاضر به ما رسیده است. «حضرت امام خامنه‌ای»
برگزیده‌ها
صفحه اصلی > معاونت تبليغ و امور فرهنگی > اهداف خرد 
اهداف خرد
براساس اهداف کلان
1 . نهادينه كردن امر تبليغ در بين كليه طلاب ، روحانيون، بويژه محققين حوزه و شاغلين در بدنه نظام.
اهداف خرد:
·        برگزاری دوره های آموزشی روش تبلیغ و فن خطابه از سال سوم تحصیلی طلاب؛
·        برنامه ریزی جهت انجام تبلیغ توسط طلاب مبتدی در حیطه های محدود با توجه به آموخته های حوزوی مانند آموزش قرائت قرآن و تصحیح قرائت نماز؛
·        بسترسازي جهت فعاليت اساتيد و نيروهاي پژوهشگر، در امر تبليغ، با هماهنگي مجموعه‌هاي آموزشي، پژوهشي؛
·        همكاري با معاونت آموزش در زمينه نهادينه كردن تبليغ در آموزشهاي حوزه؛
·        هماهنگي با سازمانهاي مختلف جهت اختصاص بخشي از زمان اداري روحانيون به تبليغات ديني.
2 . تدوين استراتژيها و برنامه هاي كلان تبليغات ديني.
اهداف خرد:
·        شناخت نيازهاي ديني جامعه و اولويتبندي آنها؛
·        دشمن شناسي در عرصه تبليغات به منظور شناسايي جهت گيريهاي آشكار و پنهان آنان در رسانههاي ماهوارهاي، الكترونيك، مطبوعات خارجي و مطبوعات داخلي وابسته؛
·        شناخت آسيبهاي ديني كودكان، نوجوانان و جوانان، بزرگسالان و اقشار و اصناف مختلف جامعه؛
·        شناخت آسيبهاي مربوط به رشتههاي مختلف هنري و ابزارهاي گوناگون تبليغي مانند رسانههاي صوتي و تصويري، مطبوعات و ...؛
·        بررسي آفتهاي مربوط به مبلغان، شيوههاي گوناگون تبليغ و مجالس ديني؛
·        استفاده از آمار جغرافياي انساني كشور مانند روستاها، شهركها، شهرها و كلان شهرها؛
·        گردآوري اطلاعات مربوط به فضاهاي تبليغي مانند: مساجد، حسينيهها، دارالقرآنها و ...؛
·        شناسايي مبلغان و ارزيابي توانمنديهاي تبليغي آنان؛
·        شناسايي كليه نيروهاي غيرحوزوي فعال در عرصه تبليغ دين؛ اعم از شعراء، مداحان، ملّاهاي محلي، معلمان مذهبي، بسيجيان فرهنگي و . ...
3. جهت دهي به سازمانهاي تبليغي وبهره گيري از رسانههاي ارتباطاتي و توسعه تبليغات الكترونيك.
اهداف خرد:
·        جهت دهي به سازمانهاي تبليغات ديني با توجه به استراتژيهاي تبليغي؛
·        توليد نرم افزارهاي ديني و جهت دهی به مراکز تولید کننده؛
·        ايجاد پايگاههاي اينترنتي و حضور كارشناسانه در وبلاگها و تالارهاي گفتگو؛
·        جهت دهی به تبلیغات الکترونیکی اسلامی جهت نیروهای حوزوی و غیر حوزوی؛
·        نشر معارف ديني بوسيله رسانههاي ارتباط جمعي بصورت مستقيم و غيرمستقيم؛
·        تأثيرگذاري مثبت بر رسانههاي ارتباطاتي مانند صداوسيما، رسانههاي نمايشي و تصويري، مطبوعات و رسانههاي الكترونيك از طريق:
·        حضور كارشناسانه در مجامع تصميمگيري؛
·        نظارت كارشناسانه و نقد رسانهها؛
·        ارائه سوژههاي ديني جهت پردازش؛
·        حمايت و تشويق نيروهاي ارزشي در عرصه تبليغات ديني و هنر.
4. توليد علم و نهضت نرم افزاري در زمينه ابداع و تدوين روشهاي نوين تبليغ، و علمي تخصصي كردن آن.
اهداف خرد:
·        ابداع شيوههاي مختلف جذب مخاطبان گوناگون به محافل ديني؛
·        ابداع و گردآوري شيوههاي نو در عرصه تبليغ خطابي؛
·        طراحي قالبها و سبكهاي نو در زمينه تربيت ديني كودك، نوجوان و جوان؛
·        گردآوري روشهاي تبليغ عملي؛
·        طراحي روشهاي تبليغ و ارشاد فردي؛
·        نوآوري در عرصه تبليغ نوشتاري و هنري معارف اسلامي؛
·        توليد روشهاي نو جهت جذابسازي كلاسهاي ديني؛
·        طراحي روشهاي نو جهت جلسات شاد مذهبي و اداره هيئات؛
·        ابداع روشهاي جديد برگزاري تظاهرات و مراسم سياسي ـ عبادي؛
·        نهادینه كردن كليه روشها و شيوههاي ابداعي با رويكرد آموزشيكردن آن جهت تدريس در مراكز آموزشي حوزوي.
5 . تأمين نيروهاي تبليغي، مديريتي و فرهنگي جهت سازمانها و نهادهاي نظام اسلامي.
اهداف خرد:
·        برآورد نيازهاي تبليغي‏، مديريتي سازمانها و نهادهاي نظام با همكاري مجموعه هاي مربوطه؛
·        تأمين نيروي مناسب جهت تصدي پستهاي نمايندگي رهبري در دانشگاهها، نيروهاي مسلح و ...؛
·        تأمين مبلغ جهت تبليغ در دانشگاهها، ادارات و سازمانها؛
·        نظارت بر حيث حوزوي روحانيون شاغل در بدنه نظام اسلامي.
6 . ارائه آموزشهاي كاربردي به نيروهاي حوزوي جهت حضور كارشناسانه تبليغي در سطوح مختلف جامعه و نظام.
اهداف خرد:
·        تربيت نويسندگان حوزوي جهت حضور علمي، تخصصي، تبليغي در عرصه مطبوعات كشور؛
·        آماده سازي نيروهاي حوزوي جهت حضور كارشناسانه در صداوسيماي جمهوري اسلامي؛
·        تربيت نيرو جهت تصدي مديريتهاي فرهنگي ديني كشور؛
·        آمادهسازي و تربيت نيرو جهت تبليغ در سازمانهاي آموزشي، علمي و پژوهشي كشور؛
·        تربيت نيروي تبليغي به تناسب مخاطبان گوناگون؛
·        پشتيباني از دروس روش تبليغ در رشتههاي تخصصي، مدارس علميه قم و حوزههاي علميه شهرستاني؛
·        برگزاري آموزشهاي تبليغي غيرحضوري جهت نيروهاي فعال در عرصه تبليغ و نظام؛
·        برگزاري دوره هاي آموزشي جهت خانواده هاي مبلغين به دليل تأثير فوق العاده اين امر در موفقيت مبلغ.
7. اعزام مبلغان بلندمدت و كوتاه مدت براي داخل و خارج كشور.
اهداف خرد:
·        اعزام طولانيمدت طلاب و فضلاء حوزه به مناطق مورد نياز؛
·        تأمين مبلغ در ايام تبليغي جهت مناطق مورد نياز؛
·        اعزام مبلّغ جهت شيعيان خارج از كشور به طور مستمر يا كوتاه مدت.
8. مديريت نيروهاي فعال در عرصه تبليغ، و حمايت سازماني از آنان.
اهداف خرد:
·        جهتدهي، هماهنگسازي و نظارت بر فعاليتهاي تبليغي مبلغاني كه هماكنون در سراسر كشور به تبليغ دين اشتغال دارند؛
·        تأمين كتابها، مجلات و مطبوعات مورد نياز مبلغان؛
·        تدوين جزوات ويژه براي مبلغان مناطق آسيبپذير اعتقادي، اخلاقي، سياسي؛
·        حمايت حقوقي از مبلغان.
9. ساماندهي نيروهاي غيرروحاني فعال در عرصه تبليغ.
اهداف خرد:
جهتدهي به:
·        هيئات مذهبي و مداحان؛
·        جلسات قرائت قرآن؛
·        ملّاهاي محلي در مناطق فاقد روحاني؛
·        كانونهاي فرهنگي؛
·        زنان مبلّغه؛
·        مؤمنين فعال در عرصه تبليغ.
10. نشر معارف اسلامي از طريق همكاري با آموزش و پرورش و ساير نهادهاي فرهنگي كشور.
اهداف خرد:
·        همكاري در تدوين كتب قرآن، ديني و عربي آموزش و پرورش به تناسب نياز و روحيات مخاطبان در مقاطع ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان؛
·        نقد و بررسي ديني كليه كتب و مجلات آموزش و پرورش در تمام مقاطع تحصيلي؛
·        آموزش و بازآموزي كليه معلمان قرآن، ديني و عربي؛
·        آموزش دروس ديني كليه معلمان و دانشجويان مراكز و دانشگاه تربيت معلم و مربيان پرورشي؛
·        تربيت مبلغان ويژه براي مقاطع مختلف آموزشي و بكارگيري آنان؛
·        همكاري با نهادهاي آموزشي حساس و ويژه، جهت تقويت باورهاي ديني آنان در زمينه تدوين كتب ديني، تأمين مبلغ و اساتيد معارف.
11. ساماندهي مساجد از طريق كمكهاي نرم افزاري به عمران و مديريت آن.
اهداف خرد:
·        همياري فكري و نرم افزاري در زمينه احداث و توسعه مساجد؛
·        احياء فرهنگ اهتمام به مسجد؛
·        تبيين وظائف كارگزاران مسجد؛ مانند: روحاني، هيئت امناء و ... ؛
·        پشتيباني از مجموعه هاي وابسته به مسجد مانند خانه عالم و ...؛
·        جهت دهي كمكهاي مردمي به سوي مسجد.
مبلغان | دین‌باوران | هنر آسمانی | محصولات | نرم‌افزارها | ماهنامه
روابط عمومی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه

روابط عمومی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیّه