معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه
صفحه اصلی > معرفی ادارات معاونت تبلیغ > همکاری‌های تبلیغی > اداره همکاری با نهادها و سازمانهای علمی-آموزشی > شرح وظایف مبلغین مدارس 
شرح وظایف مبلغین مدارس

برای دانلود هر فایل، روی نام آن کلیک کنید.

   دانلود : شرح وظايف مبلّغين مدارس           حجم فایل 148 KB
مبلغان | دین‌باوران | هنر آسمانی | محصولات | نرم‌افزارها | ماهنامه
روابط عمومی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه

روابط عمومی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیّه