معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه
صفحه اصلی > معرفی ادارات معاونت تبلیغ > مطالعات وپژوهش‌ها 
مطالعات وپژوهش‌ها
رهنمود امام
.. حوزهها و روحانيّت بايد نبض تفكر و نياز آيندة جامعه را هميشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهياي عكس العمل مناسب باشند چه بسا شيوههاي رايج ادارة امور مردم در سال‏هاي آينده تغيير كند و جوامع بشري براي حل مشكلات خود به مسائل جديد اسلام نياز پيدا كند.
رهنمود ولایت
... از موجودیِ کنونیِ حوزه، استفاده بهینه نمی شود. همین حالا در حوزه علمیه قم، هزاران استعداد برجسته و طلاب فاضل و جوانهای خوب وجود دارد که اگر اندکی به آنان توجه شود و در جای خود قرار بگیرند و کار بایسته ای از آنان خواسته شود و از تضییع وقت آنان جلوگیری بشود، هر کدامشان خواهند توانست بخشی از این خلأ را پر کنند .
مبلغان | دین‌باوران | هنر آسمانی | محصولات | نرم‌افزارها | ماهنامه
روابط عمومی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه

روابط عمومی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیّه